HSRC syyskokouksessa punnittiin mennyttä vuotta ja katsottiin tulevaan.

Syyskokouksessa valittiin uusi hallitus ja hyväksyttiin tulevan vuoden kehittämishankkeet

Perjantaina 26.11.2021 järjestettiin Helsinkin Squash Rackets Clubin syyskokous. Kokouksen kärkiasiana oli valita seuraavan toimintakauden hallitus, mutta kokouksessa reflektoitiin paljon myös kulunutta vuotta, joka on ollut nyt toimivan “nuoren hallituksen” ensimmäinen toimintavuosi. Kulunutta vuotta luonnehdittiin toimintasuunnitelmassa seuraavin sanoin:

“HSRC siirtyy uudelle toimintakaudella olosuhteisiin nähden elinvoimaisena. Yleisesti kotimaista seuratoimintaa runnelleen Covid19-epidemian vaikutukset ovat jääneet seurassamme vähäisiksi. Tästä suurin kiitos kuuluu sitoutuneille jäsenillemme, jotka ovat rajoituksista ja toimintatauoista huolimatta pysyneet ymmärtäväisinä ja kannustavina. Vuoden 2021 aikana seurastamme poistui vain muutama jäsen ja tilalle tuli saman verran uusia. Samaan aikaan Meripelin squash-koppeja täyttää erityisesti nuoret aikuiset, jotka edustavat potentiaalisia uusia seuran jäseniä.

Kulunut vuosi on ollut HSRC:ssä sukupolven vaihdoksen aikaa. Reilu vuosi sitten hallituksessamme aloitti yhtä aikaa neljä alle 40-vuotiasta hallituksen jäsentä, päästäen edellisen hallituksen viettämään ansaittuja ”eläkepäiviä”. Hallituksen puolesta voikin todeta, että tämä ensimmäinen vuosi on kulunut pitkälti toimintaympäristön tarkkailuun ja seuratoiminnan käytäntöihin tutustumiseen.

Käsien päällä uusi hallitus ei ole kuitenkaan ehtinyt istumaan. Covid19 tilanteesta selviäminen on vaatinut rohkeaa päätöksentekoa, sekä aktiivista kommunikointia niin sisäisten kuin ulkoisten sidosryhmien kanssa.

Lisäksi kuluneella toimintakaudella on:

  • Modernisoitu seuran verkkosivut
  • Sähköistetty seuran taloushallinto
  • Toteutettu seurakysely
  • Pystytetty verkkokauppa seuravaatteiden myyntiä varten.
  • Verkostoiduttu suomen squash-yhteisön kanssa
  • Aktivoitu viestintää ja päivitetty viestintämateriaaleja 

HSRC:n 50. toimintavuoden päättyessä näkymät tulevaisuudesta ovat optimistiset. Squash selkeästi hyötyy käynnissä olevasta mailapeli boomista ja uskommekin, että freesaamalla tarjoamiamme palveluita pystymme näyttäytymään kiinnostavana ja houkuttelevana seurana squashin harrastajille. Seurahenkemme on loistavalla tasolla ja HSRC:een kuuluminen on asia, josta on helppo olla ylpeä. Näiden päälle on hyvä rakentaa maltilista kasvua tulevina vuosina, askel askeleelta ja kehityshanke kerrallaan.”

 

Hallitukseen mukaan uusia jäseniä

Kokouksessa valittu hallitus rakentuu vahvasti viime kauden “rungon” päälle. Ilmari Vikström jatkaa HSRC:n puheenjohtajana ja Ville Nikunen, Juho Lonkila, Timo Tamminen sekä Maarit Ekholm-Mangaonkar jatkavat myöskin seuraavalle toimintakaudelle. Uutena vahvistuksena hallitukseen liittyy Atte Sahla, joka tunnetaan mm. nelos-joukkueen kapteenina. Uskomme, että tällä kokoonpanolla pystymme viemään seuran uudistumisprosessia eteenpäin vahvasti askel kerrallaan.

 

Kehityshankkeet johtavat uudistumisprosessia

Jotta valitutja kehityshankkeita saadaan vietyä läpi vapaaehtoisvoimin, on hallitus päättänyt käynnistää kerrallaan vain pienen määrän hankkeita. Ajattelemme asiaa niin, että pitämällä fokuksen yhdessä asiassa kerrallaan voidaan saada aikaan vahvempi vaikutus kuin säätämällä monella rintamalla vähän sinne päin. 

Käytännön toteutukset puolestaan pyritään toteuttamaan siten, että ne sitovat hallitukselta ”hartia työtä” mahdollisimman vähän. Keskiössä ovatkin uudet kumppanuudet, joista esimerkkinä toimii esimerkiksi verkkokauppamme, joka toimii ”build and forget”-periaatteella, jossa pystytyksen jälkeen kaikki käytännön työ on ulkoistettu ja seura saa lisäkassavirtoja vaatemyynnin komissioista sen sijaan, että pyörittää koko ruljanssia välivarastoineen itse. Work smarter not harder iskulause on relevantti erityisesti seuratoimintaa kehittäessä. 

 

”Elinikäisen pelaajapolun rakentaminen – Juniorista elinikäiseksi harrastajaksi”

Haemme tällä hetkellä rahoitusta juniorityön kehittämishankkeen rahoittamiseksi. Rahoituksen avulla pyrimme kehittämään junioreille tarjottavia palveluita, ja sitä kautta varmistamaan, että meillä on aktiivisia jäseniä myös tulevaisuudessa.

Konkreettisesti junioritoimintaa on päätetty kehittää kahdella tavalla:

  • Seurayhteistyön lisääminen pääkaupunkiseudun squash-seurojen välillä

Kaikille junioreille avoimia ”leiripäiviä”, joissa treenataan ja pelaillaan yhdessä muiden pääkaupunkiseudun seurojen junnujen kanssa. 

Seurayhteistyön lisäämisen keskeisinä tavoitteena on laajentaa junioreiden pelikaveri-piiriä ja luoda ystävyyksiä, joiden kautta lajin parissa pysyminen on luontevaa nuorten vanhetessa. Pelipäivät ovat muodoltaan hyvin vapaamuotoisia ja suunnattu ennen kaikkea ei-kilpaileville junioreille, joskin kaiken tasoiset junnut ovat toki tervetulleita osallistumaan. Konseptia hiotaan sen mukaan mitkä asiat toimivat ja mitkä eivät.

  • Siltojen rakentaminen seuran sisällä

Juniorit halutaan saada pelaamaan enemmän myös aikuisten ja seuran konkariosaston kautta. Näin saadaan synnytettyä luontevan peliseuran lisäksi myös väylä välittää seuran ”perimätietoa”.

 

”Uuden ajan squash-seura” – Palveluiden kehittäminen

Tulevan toimintakauden toisena painopisteenä on kehittää ja jalkauttaa jäsentoiminta-konseptien uudistuksia jäsenille tarjottaviin palveluihin, kuten seurailtoihin. Seurailta-konseptin lisäksi tavoitteena on toteuttaa ja kerätä palautetta erilaisista teema-tapahtumista. Näin pystymme luomaan palveluita, jotka aidosti vastaavat käyttäjien toiveita. Osa tapahtumista olisivat avoimia myös seura ulkopuolisille.

 

”HSRC 2025” – Strategiatyö: vision, mission, arvojen ja strategian määrittely

Jotta voimme rakentaa tulevaa, tulee meidän ymmärtää yhdessä mitä meillä on nyt. 

Viimeinen painopiste tulevalle toimintakaudelle on strategiatyön käynnistäminen ja toteuttaminen. Sekä seuran ydinarvot, että olemassaolon tarkoitus tulee kiteyttää ja tehdä näkyväksi. Strategiatyö katsoo myös tulevaan. Mitkä ovat ne keinot joilla tällä hetkellä ikääntyvä seura saadaan pysymään elinvoimaisena tulevat vuosikymmenet, ja kuinka nämä keinot viedään arkeen vaivattomasti ja luontevasti – uutta sukupolvea vahvasti kuunnellen. 

 

Hieno vuosi tulossa!

 

Ville Nikunen, HSRC hallituksen puolesta

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.