Jäsenkyselyn tulokset

HSRC:n kotihallia ja seuratoimintaa koskeva jäsenkysely tehtiin netissä 19.8-31.8.2009. Kyselyyn vastasi 46 jäsentä, mikä edustaa melkein neljännestä jäsenistöstä. On hyvin todennäköistä, että moni vastaajista on aktiivisia jäseniä.

Yleisiin kotihalli- ja seurakysymyksiin vastattiin skaalalla 1-5. Vastausten keskiarvo oli 3.8. Seuraavissa taulukoissa esitetään vastausten jakauma. Taulukot aukeavat tarkemmiksi klikkaamalla niitä.

Taulukko 1: Kuinka tärkeänä pidät seuraavia asioita HSRC:n kotihallissa

Kotihalli

Tärkeimmiksi asioiksi nousivat kenttien hyvä kunto (4.6), kenttien suuri lukumäärä (4.3), pukuhuoneiden siisteys (4.3) ja halliyhtiön squashinto (4.2). Vähiten tärkeitä ovat B-oikeudet kahvilassa (3.3), kahvilan evästarjonta (3.3), omat mahdollisuudet vaikuttaa hallin toimintaan (3.3) ja hyvät julkiset liikenneyhteydet (3.4).

Tuloksia voi tulkita niin, että vastaajat arvostavat hyvin hoidettuja squashin pelaamisen perusedellytyksiä.

Taulukko 2: Mihin HSRC:n olisi mielestäsi tärkeää satsata?

Vastaajien mielestä ylivoimaisesti tärkeintä olisi satsata junioritoimintaan (4.5). Tärkeinä pidetään myös yhteistyötä kotihallin kanssa (4.1), kerhoiltoja (3.9) ja kilpailujen järjestämistä (3.9). Vähiten tärkeitä ovat SM-divarijoukkueet (3.3), teemakerhoillat (3.4) ja senioritoiminta (3.4).

Satsaus

Tuloksia voi tulkita niin, että junioritoiminnan ja hallisuhteiden osalta halutaan parannuksia. Muilta osin toiminta rullaa omalla painollaan.

Kuvio 1: Kannattaisiko HSRC:n mielestäsi jatkaa Merihaan pallohallissa vai siirtyä uuteen kotihalliin Ruoholahdessa tai Talissa?

Halli

Melkein kaksi kolmasosaa vastaajista kannattaa HSRC:n siirtymistä uuteen kotihalliin. Kolmasosa ei osa sanoa, kannattaako siirtymistä. Muutama vastaaja ilmaisee kannattavansa HSRC:n jatkavan Merihaan pallohallissa.

Tuloksia voi tulkita niin, että muutosvalmiutta on myös kotihallin suhteen.

Kuvio 2: Jos HSRC siirtyy uuteen kotihalliin, oletko valmis harkitsemaan rahallista sijoitusta seuran tai hallin toimintaan, jotta saisit paremmin toiveitasi vastaavia palveluja?

Sijoitus

65% vastaajista on valmiita harkitsemaan sijoittamista HSRC:n toimintaan ja 15% hallin toimintaan, jos seura siirtyy uuteen kotihalliin ja sen myötä kehitetään paremmin toiveita vastaavia palveluja. 20% ei ole valmiita sijoittamaan kumpaankaan.

Tuloksia voi tulkita niin, että monet ovat valmiita harkitsemaan rahallista sijoitusta edellyttäen, että saavat vastineeksi parempaa palvelua.

Kuvio 3: Mikä on mielestäsi paras aika kerhoillalle?

Kerhoilta

Nykyinen perjantai-ajankohta on suosituin kerhoilloille (57%). Kesällä torstaihin sijoittuva ajankohta on toiseksi suosituin (30%). Launtai-ajankohdat saivat vähän kannatusta (klo 16: 11% ja klo 18: 2%).

Tuloksia voi tulkita niin, että kerhoiltojen ajankohdat ovat onnistuneet.

Lopuksi

Kyselyn tulokset ovat nyt HSRC:n hallituksen ja jäsenten käytettävissä. Toivomme, että niistä on hyötyä myös muille suomalaisen squashin seura- ja hallitoiminnan kehittäjille! Kiitämme kaikkia kyselyyn vastanneita.

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.