Kutsu kevätkokoukseen 27.2.2015

Aika: Perjantai 27.2.2015 kello 16:45
Paikka: Merihaan Pallohalli, Keitsin klubi, Haapaniemenkatu 14 B, 00530 Helsinki

Kevätkokouksessa käsiteltävät asiat:
1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
2. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Käsitellään hallituksen laatima edellisen vuoden toimintakertomus.
5. Käsitellään edellisen kalenterivuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tai muusta toimenpiteestä, johon toimintakertomus, tilinpäätös tai tilintarkastajien lausunto saattavat antaa aihetta.
8. Käsitellään hallituksen esittämät tai jäsenten 11 §:n mukaisesti vireille panemat asiat.
9, Käsitellään mahdolliset muut asiat.

Tervetuloa kokoukseen,

HSRC:n hallitus

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.