SEURAN SYYSKOKOUS – pöytäkirja

  • Artikkelin kirjoittaja:
  • Artikkelin kategoria:Uutiset

SEURAN SYYSKOKOUS

Aika 29.11.2006 Paikka: Keitsin Klubi, Merihaka

1. Avataan kokous
– Kokous avattiin 18.31

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja
– Marko Kivi-Koskinen valittu puheenjohtajaksi

3. Todetaan läsnäolijat
– Läsnä ovat: Marko Kivi-Koskinen, Ilkka Lind, Reijo Miettinen, Karri Kauppi ja Alf Krogell

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätövaltaisuus.
– Kokous todettu lailliseksi ja päätövaltaiseksi

5. Valitaan kokouksen sihteeri
– Karri Kauppi valittu sihteeriksi

6. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa ja kaksipöytäkirjan tarkastajaa
– Reijo Miettinen ja Ilkka Lind valittu näihin toimiin

7. Vahvistetaan jäsenmaksut vuodelle 2007
– Jäsen maksut tulevalle vuodelle ovat seuraavat:
Aikuiset: 43 €
Ainaisjäsenet: 13 €
Juniorit: 15 €
Nuorisojäset; 26 €

8. Käsitellään hallituksen esitys seuran 3- vuotissuunitelmaksi.
– Hyväksyttän hallituksen esitys seuran 3- vuotissuunnitelmaksi vuosiksi 2007-2009

9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ensi vuodeksi.
– Marko Kivi-Koskinen valittu hallituksen puheenjohtajaksi vuodeksi 2007

10. Valitaan 5 hallituksen jäsentä ja kaksi varajäsentä ensi vuodeksi
– Hallituksen jäsenet ovat Karri Kauppi, Ilkka Lind, Juha Raumolin, Juha Sarlund ja Markku Lauren
– Varajäsenet ovat Heikki Pirilä ja Reijo Miettinen

11. Valitaan tilintarkastaja
– Tilin tarkastajaksi valittiin t:mi Ritva Salomaa
12. Muut asiat
– Muita asioita ei ollut

13. Kokouksen päätös