HSRC:n kevätkokouksen pöytäkirja

Kevätkokouksen pöytäkirja ohessa

HSRC:n kevätkokous 3.4.2009, klo. 17.00, Merihaan pallohalli, Helsinki

1. Kokouksen avaus
Kokous avattiin klo 17.05

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
Puheenjohtajaksi valittiin Marko Kivi-Koskinen
Sihteeriksi valittiin Maria Brunberg

3. Kokouksen laillisuus ja päätäntävaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätäntävaltaiseksi

4. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa ja pöytäkirjantarkistajaa
Ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jarmo Korpisalo ja Ilkka Lind

5. Viime kauden toimintakertomus ja tuloslaskelma
Toimintakertomus ja tuloslaskelma käytiin läpi ja hyväksyttiin

6. Tilintarkastajan lausunto
Lausunto hyväksyttiin

7. Ensi vuoden toimintasuunnitelma ja budjetti
Toimintasuunnitelmaan tuli muutamia muutoksia:
1. Kohtaan SM-liiga korjattiin, että naisten joukkueita on 2, yksi SM-tasolla, toinen 1- divisioonassa.
2. Kohtaan Edustuspelaajat lisättiin, että junioriedustuspelaajien tukemiskriteerien selvittäminen annettiin hallituksen tehtäväksi
3. Kohtaan Muu kilpailutoiminta lisättiin, että
1. selvitetään mahdollisuus järjestää vuoden 2010 juniorien SM-kilpailut
2. hallitukselle annettiin tehtäväksi suunnitella syksylle 2009 ”Kunto Cup”-tyyppinen kilpailu
4. Kohtaan Tiedotustoiminta lisättiin, että
1. hallitukselle annettiin tehtäväksi selvittää, löytyykö seuran jäsenistä halukasta/halukkaita hoitamaan Nikkiboxin vastaavan päätoimittajan virkaa
2. Nikkiboxin painatusongelmien takia pohdittiin mahdollisuutta, että lehti ilmestyisi seuran nettisivuilla
Muilta osin vuoden 2009 toimintasuunnitelma hyväksyttiin
Vuoden 2009 budjetti käytiin läpi ja hyväksyttiin
8. Hallituksen vastuuvapaus
Hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus

9. Muut asiat
Muita asioita ei käsitelty

10. Kokouksen päätös
Kokous päätettiin klo 18.30

Pöytäkirjan ovat hyväksyneet:

Kokouksen sihteeri:

Maria Brunberg

Pöytäkirjan tarkistajat:

Jarmo Korpisalo Ilkka Lind

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.