Toimintasuunnitelma 2005-8

  • Artikkelin kirjoittaja:
  • Artikkelin kategoria:Uutiset

Helsinki Squash Rackets Club toimii Merihaan Palloilutalossa. Seuraavan kolmivuotiskautisen tärkeimmät kehityskohteet hallituksen mielestä ovat junioritoiminnan kehittäminen, lauantaitoiminnan aktivointi, nuorten drop-out ilmiön ehkäisy ja seuran tunnettavuuden lisääminen.

Eräs tärkeä tapahtuma tällä ajanjaksolla on vuoden 2006 seuran 35-vuotissyntymäpäivät. Lisäksi tavoitteena on seuran jäsenmäärän kasvattaminen 250:een ja junioreiden lukumäärän kasvattaminen 30:een. Tärkeää on säilyttää hyvä yhteistyöhenki hallin, Squash-liiton ja Helsingin kaupungin kanssa.

Jäsenistö
Jäsenmäärä yritetään kasvattaa 250:een. Tähän pyritään aktiivisella tiedottamisella, hyvällä kerhoilta- ja huvitoimikuntatoiminnalla, hyvin toimivilla liigajoukkueilla ja junioreiden rekrytointileireillä. Lisäksi panostetaan myös esimerkiksi nuorten drop-out ilmiön ehkäisyyn alentamalla 19 ?? 25 vuotiaiden jäsenmaksua.

Juniorityö
Tärkeimpiä tavoitteita on saada enemmän junioreita ja junioreiden aloitusikäraja alemmaksi. Tavoitteena on vakiinnuttaa se, että vuosittain järjestetään uusille junioreille rekrytointileirejä. Tavoitteena on, että juniorit saisivat useampia pelikertoja viikossa ja innostuisivat myös itseohjautuviksi varhain. Lisäksi tavoitteena on, että hallilla toimii ohjattua juniorivalmennusta vähintään kolmena kertana viikossa ja että vetäjien lukumäärää saadaan kasvatettua.

Kilpailutoiminta
Seura järjestää vuosittain HSRC Cupin osana liiton eliittisarjaa. Seura osallistuu useilla joukkueilla sekä miesten että naisten liigaan. Liigajoukkueiden organisointiin ja kapteeneiden tukemiseen ja motivointiin kiinnitettään huomiota. Seuran haaveena on merkittävän kansanvälisen kilpailun järjestäminen. Seuraa jatkaa edustuspelaajien tukemista.

Hallinto ja talous
Tavoitteena on, että seurassa on itsenäiset budjettivastuulla toimivat valiokunnat. Seuran hallinto kehittyy sillä, että talouden käytännön hoidon ulkoistaminen tapahtuu vuoden 2005 alusta. Jäsenkortit otetaan käyttöön, jos keksitään kustannustehokas malli. Talouden tärkeimpiä tavoitteita on seuran vakavavaraisuuden ylläpitäminen. Jäsenmaksuihin ei ole odotettavissa merkittäviä muutoksia. Hyvän talouden olemassaolon ehtona on Helsingin kaupungin tuki ja sujuva yhteistyö hallin kanssa.

Markkinointi
Seura panostaa markkinointiin eri tapahtumien yhteydessä. Tähän käytetään tunnettuja kanavia kuten Helsingin Sanomia, Metro-lehteä ja Sata-lehteä.

Huvitoimikunta
Huvitoimikunta jatkaa hauskojen urheiluhenkisten tapahtumien järjestämistä kuten syyskauden pimennys, puurojuhla, mitallikakut, laivaristeilyt ja seuran mestaruuskilpailut.

Seuran 35-vuotisjuhla
Juhlalle nimetään erillinen toimikunta ja tavoitteena on juhlajulkaisu, juhla, 35-vuotiskilpailu ja seuran imagon nosto.