HSRC:n syyskokouksen 23.11.2011 pöytäkirja

Helsinki Squash Rackets Club r.y.:n sääntömääräinen syyskokous

Aika: Keskiviikkona 23.11.2011 kello 18.00

Paikka: Merihaan Pallohalli, Kerhohuone, Haapaniemenkatu 14 B, 00530 Helsinki

Läsnä (kaikki äänioikeutettuja):

 • Matti Paksula
 • Lupu Pitkänen
 • Jarmo Korpisalo
 • Leo Hatjasalo
 • Jari Mether
 • Toni Lötjönen
 • Pirjo Kasén
 • Anneli Koivula
 • Antti Lind
 • Reijo Miettinen
 • Ilkka Haapakoski

1. Kokous avattiin kello 18.07.

2. Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Antti Lind, sihteeriksi Lupu Pitkänen ja pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Toni Lötjönen ja Jari Mether.

3. Todettiin läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet.

4. Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

5. Esitettiin yleissuunnitelma seuraavien vuosien toimintaa varten.

 • Antti Lind esitteli 2012 toimintasuunnitelman ja talousarvion

6. Valittiin täysi-ikäisten varsinaisten jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtajaksi Antti Lind seuraavaksi toimintavuodeksi.

7. Valittiin viisi muuta varsinaista täysi-ikäistä hallituksen jäsentä, eli Lupu Pitkänen, Jarmo Korpisalo, Pirjo Kasén, Juha Hatjasalo ja Ilkka Haapakoski sekä ensimmäinen varajäsen Reijo Miettinen ja toinen varajäsen Janne Elovirta seuraavaksi toimintavuodeksi.

8. Valittiin kaksi tilintarkastajaa sekä varamiehet.

 • Ensimmäiseksi tilintarkastajaksi valittiin Jukka Havaste
 • Toiseksi tilintarkastajaksi valittiin Timo Laitinen
 • Tilintarkastajat valtuutettiin valitsemaan omat varamiehensä

9. Vahvistettiin seuraavan vuoden varsinaisten jäsenten liittymis-, jäsen- ja kannatusjäsenmaksujen suuruus. Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen eri jäsenryhmille kuin myös kannattajajäseninä oleville henkilöille ja yhteisöille.

 • Päätettiin että liittymismaksu poistetaan kaikilta jäseniltä
 • Jäsenmaksu on aikuisilta 45 €, nuorilta (19-25 v.) sekä junioreilta (alle 19 v.) liiton kuluja vastaava summa. Ainaisjäsenten vuosimaksu on 17 €
 • Kunniajäsenten ei tarvitse maksaa jäsenmaksua

10. Valitaan edustajat piirin ja liiton vuosi- ym. kokouksiin tai annetaan hallitukselle valtuudet henkilöiden valitsemiseksi ko. tilaisuuksiin.

 • Hallitus valtuutettiin valitsemaan henkilöt liiton vuosikokoukseen

11. Käsitellään hallituksen esittämät tai jäsenten 11 §:n mukaisesti vireille panemat muut asiat.

 • Seuran uudet säännöt (hallitus) – ehdotetut uudet säännöt hyväksyttiin yksimielisesti ja ne astuvat voimaan mikäli ne hyväksytään seuraavassa kevätkokouksessa
 • Edustuspelaajat alennuksella/ilmaiseksi omiin kisoihin (Marko Kivi-Koskinen) – annettiin hallituksen päätettäväksi
 • Junnuvalmentajille 2 HSRC paitaa ja blogi hsrc.fihin (Marko Kivi-Koskinen) – annettiin hallituksen päätettäväksi
 • Liigapelaajille innostamisleiri (Marko Kivi-Koskinen) – annettiin hallituksen päätettäväksi
 • Liittoon nootti (Marko Kivi-Koskinen) – päätettiin tiedottaa suullisesti jäsenen esittämistä asioista Squashliiton hallitukselle sekä kehottaa liittoa parantamaan tiedottamistaan

12. Kokous päätettiin kello 19.25.

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.